Vi har arbetat med energibesparing långt innan det blev den globala angelägenhet det är idag.

Hållbart byggande

Hållbart byggande med Soudal

Soudal gruppen är en föregångare inom utvecklingen av produkter för hållbart byggande och som är säkra för människor och miljö. Den modernaste produktionstekniken begränsar energi, vatten och restmaterial. Medarbetarnas välmående är en självklarhet.

Sedan 1966 har vår baslinje varit "BULID THE FUTURE".
I mer än 30 år har vi tacklat klimatutmaningen genom att minska vårt koldioxidavtryck genom optimeringsprocesser på tre olika nivåer: energi, material och förpackningar.

Låt oss kolla upp det!