Soudal installerade solpaneler på taket på Plant 2 i Turnhout förra sommaren.
Satsningen på denna alternativa energikälla är ytterligare ett steg för Soudal i sin ambition att expandera affärsverksamheten på ett hållbart sätt.

Specifikt handlar det om en solcellsinstallation av 2727 solpaneler fördelade på en yta på 10 000 m².
Detta motsvarar en installerad effekt på 750 kWp. Den totala investeringen på 600 000 euro bör återvinnas under en realistisk period på 8 år.

Satsningen bygger dock på en ekologisk snarare än en ekonomisk reflex. Snarare än en återbetalningseffekt eller ett partiellt oberoende från den vanliga strömförsörjningen, strävar Soudal efter att bidra till den cirkulära ekonomin och att göra det belgiska nätet grönare.

Soudal solpaneler