Montagelim 49A - Cellplast

Lägg till snabb åtkomst
Lösningsmedelsbaserat monteringslim

Montagelim 49A - Cellplast är ett lösningsmedelsbaserat lim av syntetiska gummin med snabbt hugg och höghållfast konstruktion lim

Visad produkt

Montagelim 49A - Cellplast 310ml

Vad letar du efter?