Façade joints

Fasadfogar

Fasadfogmassor är utformat för att täta fogarna mellan olika delar av fasaden. Tätning runt fönster (fönsterkarm till murverk) och mellan betong och fasadpaneler är de vanligaste applikationerna. Fogmassorna är avsett att förhindra att fukt, luft eller smuts tränger in i byggnadens struktur. Olika delar av en struktur kan röra sig på grund av temperaturskillnader, vinden, etc. För att kunna anpassa sig till denna rörelse måste fasadtätningarna vara mycket elastiska. Bra vidhäftning till betong, aluminiumpaneler och olika fönsterramsmaterial (trä, PVC, bestruket aluminium) är också viktigt. Soudal erbjuder en rad kvalitetssilikoner, hybrid- och PU-baserade lösningar.

Soudals olika Soudaseal produkter är perfekta för att använda att täta runt fönster och dörrar. Tätning mellan betongelement och prefabricerade väggar. Alla är övermålningsbara och finns i en mängd olika kvalitéer och förpackningar.