FÖRLAG

Soudal NV, Turnhout, Belgien

Representerad av:

Vic Swerts, Dirk Coorevits, Rudi Leten, Bart Moonen, Jurgen Vandervelden.

Adress:

Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout, België
Tel.: +32 (0)14 42.42.31
Fax.: +32 (0)14 42.65.14
Webb: www.soudal.com

Handelsregister:

RPR Turnhout, BE 0404.914 .028

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Din tillgång till och användning av information på denna webbplats är underställd följande villkor.

Innehållet på denna webbplats är skyddat enligt tillämpliga upphovsrätts- och varumärkeslagar.

Ansvar

Soudal gör rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt och aktuell information på denna webbplats. Soudal ger dock inga utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, av något slag relaterat till den tillhandahållna informationen. Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast för att informera om Soudals produkter och tjänster. Eftersom möjligheterna och användningsområdena för våra produkter är många och varierande, och ligger utanför vår kontroll, är det användarens skyldighet att verifiera att dess avsedda användning överensstämmer med god praxis, tillämpliga lagar och förordningar. Vi kan därför under inga omständigheter hållas ansvariga vid användning av våra produkter, vilket till exempel inte överensstämmer med lagar och regler som gäller i användarens land.

Om du behöver information om användningen eller om en produkt är lämplig för en viss applikation, vänligen kontakta oss. Information relaterad till produkt(er) är avsedd för användning av tekniskt skickliga personer efter eget gottfinnande och risk och hänför sig inte till användningen av någon produkt i kombination med något annat ämne eller i någon process.

Soudal förbehåller sig rätten att göra tillägg, raderingar eller ändringar av informationen när som helst utan föregående meddelande. Du samtycker till att all åtkomst och användning av denna webbplats och dess innehåll sker på egen risk. Denna webbplats kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser. Soudal ansvarar inte för riktigheten eller någon annan aspekt av informationen som finns på sådana webbplatser och ska inte hållas ansvarig för några skador eller personskador som uppstår från din åtkomst till sådana webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet och på egen risk.

Försäljning av Soudal-produkter

Alla produkter säljs enligt gällande försäljnings- och leveransvillkor.