Polyuretanskum består av en prepolymer och en drivgas, vilken separat för att bilda två skikt under lagring. Flaskan ska skakas kraftigt före användning för att blanda dessa två komponenter och skapa en homogen blandning. Otillräcklig skakning kommer att påverka skummets prestanda och egenskaper, vilket resulterar i dålig cellstruktur och reducerade skumvolymer.