Om fogmassan inte har härdat och har spillts på ett icke-poröst eller slät underlag, kan det avlägsnas med en torr trasa och lacknafta. Porösa ytor är antingen svåra eller omöjliga att rengöra. Även icke-härdad silikon kommer sannolikt att lämna en fläck efter sig. Vi rekommenderar därför att jobba försiktigt vid arbete med porösa ytor och alltid använda maskeringstejp för skydd. Ta omedelbart bort tejpen efter att ha använt efterbehandlingslösningen för att förhindra hudbildning över maskeringstejpen.