Det är bäst att lagra fogmassa på ett svalt och torrt läge där temperaturen är mellan 5°C och 25°C. När produkten har öppnats, täta munstycket så mycket du kan för att säkerställa att luftfuktighet inte kan komma i kontakt med produkten, vilket skulle resultera i att härda inuti munstycket/patron.