Om limmet är ohärdat, är den bästa lösningen att använda Swipex dukar. Detta gäller endast för släta ytor.

Härdat lim måste avlägsnas mekaniskt (till exempel med användning av en kniv). Därefter kan du använda Soudal Adhesive Remover för att ta bort eventuella limrester.