Hybrider kan målas mycket bra med de flesta färgtyper. Obs! Färgen är mindre flexibel än hybridfogmassa och därför kan färgen spricka när fogmassan rör sig. Vi rekommenderar att du alltid utför ett tidigare vidhäftning och kompatibilitetstest.