Primers säkerställer att fogmassan kan fästa ordentligt till underlaget och används huvudsakligen på ytan av porösa material. Det fungerar genom att ytan blir mer fast och förhindra att limmet penetrerar underlaget för långt eller för snabbt. Detta gör det möjligt för limmet att stanna på ytan av underlaget och uppnå en bra anslutning. Men inte alla primers har samma funktioner. Det finns till exempel primers som kommer att förhindra fuktighet från att nå klisterskiktet genom ytan som kan försämra fogmassans kvalitet.