Fogmassan måste appliceras på en korrekt framställd yta. De tekniska databladen kommer därför att ge de specifika instruktionerna för varje enskild produkt. Rent generellt:

  • I allmänhet måste ytan vara ren, torr och fri från damm och fett.
  • Använd primer om det behövs (för porösa ytor).
  • Omgivning och underlag temperatur måste vara mer än +5 C.   En frusen yta kan leda till mycket dålig vidhäftning eller till och med ingen vidhäftning alls.
  • Använd aldrig en silikonfogmassor i regn.