Expansion kan variera beroende på om produkten är för pistol eller handhållen. Handhållet skum kommer att expandera med 150-200%, vilket innebär att fogarna/öppningarna endast måste fyllas upp med 30-40%. Om produkten är för pistol kommer skummet att expandera med 50-100%, vilket innebär att fogarna/öppningarna måste fyllas med minst 50%. Expansionshastighet beror på omgivningen och flaska temperaturen, såväl som fuktighet.