Lim fäster material till varandra men är inte alltid elastiska. Fogmassor limmar sig också mot material, tätar fogen mellan underlagen och kan också absorbera rörelserna i fogen. Fogmassor tenderar att göra en svagare limning mellan två underlag. Vissa hybridprodukter t.ex. Fix ALL erbjuder alla en stark limning och en perfekt tätning. Hybridtekniken kombinerar båda egenskaperna.