Fix ALL® X-Treme Power, som är den starkaste på marknaden med en extremt hög initial hugg på 400 kg/m² och en extremt hög sluthållfasthet, har nu uppgraderats.

Detta innebär att den initiala vidhäftningen förblir densamma, men härdningstiden är super snabb.

Den här unika Fix ALL X-treme X-press har nu, förutom den extremt höga initiala hugg på 400 kg/m², en handfast på bara 30 minuter, vilket är helt unikt på marknaden.

Dessutom har den nya formeln en ännu högre sluthållfasthet, bättre sprutbarhet och bättre vidhäftning till svårare ytor som plast.

Kort sagt: vi talar om ett X-treme LIM!!