ÄR DU REDO?!?!??!

Monteringslim med 100% styrka
Av 80% återvunnet material
I en förpackning av 80% återvunnet material.

T-Rex GREEN för TUNGA material: För tegel, sten och trä Fastare produkt En av ytorna måste vara sugande

T-Rex GREEN för LÄTTA material: För sockellister, konstgjord stuckatur etc. Lätt att trycka ut En av ytorna ska vara sugande